• Uslovi poslovanja
 • Portfolio
 • Kontakt
 • Aerodrom Beograd

  Aerodrom Nikola Tesla je veoma efikasan prostor za oglašavanje putem reklamnih panoa usled dugotrajnog zadržavanja putnika, a naročito je pogodan za dugoročnu komunikaciju. Izloženost reklami na ovom prostoru je u konstantnom porastu tokom cele godine.

  Backlight

  Broj reklamnih površina: 1, Dimenzije: 5.3x2.66 m, Površina: 14.098 m2

  Pozicija se nalaze na terminalu za podizanje prtljaga, gde usled veoma velikog protoka putnika predstavlja idealan oglasni prostor.  


  TIP A

  Broj reklamnih površina: 6, Dimenzije: 1x2.9 m, 1x2.9 m, 1x2.9 m, 1x2.9 m, 8x0.73 m, 8x1.23 m, Površina: 27.28 m2

  Ovo je tip prosvetljenih horizontalnih i vertikalnih reklamnih panoa. Pozicionirani su na samom izlazu sa dolaznog terminala aerodroma što omogućava da reklamnu poruku vide svi putnici koji dolaze u Beograd avionom.


  TIP B

  Broj reklamnih površina: 1, Dimenzije: 23.9x2.9 m, Površina: 69.31 m2

  Ovo je tip prosvetljenih horizontalnih i vertikalnih reklamnih panoa. Pozicionirani su na samom izlazu sa dolaznog terminala aerodroma što omogućava da reklamnu poruku vide svi putnici koji dolaze u Beograd avionom.