• Uslovi poslovanja
 • Portfolio
 • Kontakt
 • Aerodrom Beograd

  Aerodrom Nikola Tesla je veoma efikasan prostor za oglašavanje putem reklamnih panoa usled dugotrajnog zadržavanja putnika, a naročito je pogodan za dugoročnu komunikaciju. Izloženost reklami na ovom prostoru je u konstantnom porastu tokom cele godine.

  Backlight

  Broj reklamnih površina: 1, Dimenzije: 5.3x2.66 m, Površina: 14.098 m2

  Pozicija se nalaze na terminalu za podizanje prtljaga, gde usled veoma velikog protoka putnika predstavlja idealan oglasni prostor.