• Uslovi poslovanja
  • Portfolio
  • Kontakt
  • Bigboard

    Najveći reklamni pano, standardnih formata 10x5m i 12x5m, u urbanom spoljašnjem oglašavanju. Idealan je medij za dugoročne reklamne kampanje te garantuje primećenost, obzirom na svoj veliki format, kako danju tako i noću (frontlight osvetljenje). Za ovaj reklamni pano koristi se poster izrađen od PVC platna (tzv. vinil) koji je iz jednog dela te se zbog svog kvaliteta i vrste može koristiti više puta, odnosno može se rotirati sa jedne lokacije na drugu u toku kampanje, čime se postiže subjektivan efekat većeg prisustva odnosno zastupljenosti što omogućava da reklamnu poruku vidi veći broj ljudi.

    Beograd