Marketinška agencija SkyBoard osnovana je 2000. godine i od tada se bavi podizanjem i rentiranjem outdoor medija (billboards, megaboards, fasadne grafike, pize, svetleće reklame, reklamni panoi i city light banners). Tokom 2006. godine, Skyboard se razvio u full service agenciju, šireći polje rada i na klasični advertising.

Skyboard advertising već je osvojio gradske vrhove, a već sutra, tamo možemo stajati zajedno.

Na mestu odakle ćete biti viđeni.

U najboljem svetlu.

Our Clients and Awards