Aerodrom Beograd

Aerodrom Nikola Tesla je veoma efikasan prostor za oglašavanje putem reklamnih panoa usled dugotrajnog zadržavanja putnika, a naročito je pogodan za dugoročnu komunikaciju. Izloženost reklami na ovom prostoru je u konstantnom porastu tokom cele godine.

See Locations

Bigboard

Najveći reklamni pano, standardnih formata 10x5m i 12x5m, u urbanom spoljašnjem oglašavanju. Idealan je medij za dugoročne reklamne kampanje te garantuje primećenost, obzirom na svoj veliki format, kako danju tako i noću (frontlight osvetljenje). Za ovaj reklamni pano koristi se poster izrađen od PVC platna (tzv. vinil) koji je iz jednog dela te se zbog svog kvaliteta i vrste može koristiti više puta, odnosno može se rotirati sa jedne lokacije na drugu u toku kampanje, čime se postiže subjektivan efekat većeg prisustva odnosno zastupljenosti što omogućava da reklamnu poruku vidi veći broj ljudi.

See Locations

City Light

Mali reklamni panoi, formata 1,3x3m i 1,4x3m, u urbanom spoljašnjem oglašavanju. Idealan je medij za dugoročne reklamne kampanje i direktnu komunikaciju sa krajnjim korisnicima, obzirom na svoj mali format i poziciju koja je blizu klijentima, kako danju tako i noću (backlight osvetljenje). Za ovaj reklamni pano koristi se poster izrađen od backlight vinila (tzv. vinil) koji je iz jednog dela te se zbog svog kvaliteta i vrste može koristiti više puta, odnosno može se rotirati sa jedne lokacije na drugu u toku kampanje, čime se postiže subjektivan efekat većeg prisustva odnosno zastupljenosti što omogućava da reklamnu poruku vidi veći broj ljudi

See Locations

LED reklame

Svetleće reklame postavljene su uglavnom na krovovima zgrada i mogu biti različitih dimenzija u skladu sa zahtevom klijenta. To su reklame institucionalnog tipa i na njima se obično nalazi logotip proizvoda ili kompanije. Predviđene su za dugoročan zakup na višegodišnjem nivou. Vidljive su 24h dnevno, s tim što njihova puna efikasnost dolazi do izražaja u večernjim i noćnim časovima. Izrađuju se sa neonskom ili LED rasvetom.

See Locations

Privremeni Mediji

Skyboard advertising ima ekskluzivni ugovor za postavljanje zaštitnih-reklamnih platana preko građevinskih skela tokom izvođenja radova na restauraciji fasada zgrada u Beogradu. Iz bezbednosnih razloga Skyboard vrši dodatno učvršćivanje ovih obekata, specijalnim ankerima i čeličnim sajlama, u odnosu na klasične građevinske skele, a na osnovu statičkog projekta ovlašćenog projektanta. Time se, pored garantovane bezbednosti, dobija i na vizuelnom kvalititetu lokacije. Pozicije za postavljanje skela se nalaze na najfrekventnijim mestima u samom centru grada, a na ovim reklamnim medijima do sada su osvanule neke od najatraktivnijih reklama u našoj zemlji.

See Locations

Trivision

Specijalna vrsta rotirajućeg panoa koji ima tri rotirajuća lica koja se menjaju u jednakim vremenskim intervalima (obično na svakih 10 sekundi) što omogućava prikaz tri različite poruke istovremeno. Osvetljeni su reflektorima, a grafika se izrađuje od samolepljive folije što omogućava dugotrajnost i idealno je rešenje za kampanje koje traju duže

See Locations

Wallscape

Fasadne reklame su poseban oblik spoljnog oglašavanja. Obično su velikog formata, a izrađene su od posebno mrežastog materijala (mesh) ili od PVC platna. Mesh je izuzetno lagan materijal, delimično propušta svetlo i vazduh, te je veoma pogodan za pokrivanje veoma velikih površina kao i površina koje na sebi imaju prozore. PVC platno se koristi kada su zidne površine bez prozora i kada grafika nije velikih dimenzija. Karakteriše ga dugotrajnost i pouzdanost boja, koje mogu ostati nepromenjene i nekoliko godina.

See Locations