Aerodrom Beograd

Aerodrom Nikola Tesla je veoma efikasan prostor za oglašavanje putem reklamnih panoa usled dugotrajnog zadržavanja putnika, a naročito je pogodan za dugoročnu komunikaciju. Izloženost reklami na ovom prostoru je u konstantnom porastu tokom cele godine.

See Locations

Bigboard

Najveći reklamni pano, standardnih formata 10x5m i 12x5m, u urbanom spoljašnjem oglašavanju. Idealan je medij za dugoročne reklamne kampanje te garantuje primećenost, obzirom na svoj veliki format, kako danju tako i noću (frontlight osvetljenje). Za ovaj reklamni pano koristi se poster izrađen od PVC platna (tzv. vinil) koji je iz jednog dela te se zbog svog kvaliteta i vrste može koristiti više puta, odnosno može se rotirati sa jedne lokacije na drugu u toku kampanje, čime se postiže subjektivan efekat većeg prisustva odnosno zastupljenosti što omogućava da reklamnu poruku vidi veći broj ljudi.

See Locations

City Light

Mali reklamni panoi, formata 1,3x3m i 1,4x3m, u urbanom spoljašnjem oglašavanju. Idealan je medij za dugoročne reklamne kampanje i direktnu komunikaciju sa krajnjim korisnicima, obzirom na svoj mali format i poziciju koja je blizu klijentima, kako danju tako i noću (backlight osvetljenje). Za ovaj reklamni pano koristi se poster izrađen od backlight vinila (tzv. vinil) koji je iz jednog dela te se zbog svog kvaliteta i vrste može koristiti više puta, odnosno može se rotirati sa jedne lokacije na drugu u toku kampanje, čime se postiže subjektivan efekat većeg prisustva odnosno zastupljenosti što omogućava da reklamnu poruku vidi veći broj ljudi

See Locations

LED display

LED ekrani za prikazivanje slika i video snimaka visoke rezolucije su postali standard u oblasti oglasavanja. LED display će privući pažnju i samim tim lakše doči do krajnjeg korisnika.

See Locations

LED reklame

Svetleće reklame postavljene su uglavnom na krovovima zgrada i mogu biti različitih dimenzija u skladu sa zahtevom klijenta. To su reklame institucionalnog tipa i na njima se obično nalazi logotip proizvoda ili kompanije. Predviđene su za dugoročan zakup na višegodišnjem nivou. Vidljive su 24h dnevno, s tim što njihova puna efikasnost dolazi do izražaja u večernjim i noćnim časovima. Izrađuju se sa neonskom ili LED rasvetom.

See Locations

Privremeni Mediji

Skyboard advertising ima ekskluzivni ugovor za postavljanje zaštitnih-reklamnih platana preko građevinskih skela tokom izvođenja radova na restauraciji fasada zgrada u Beogradu. Iz bezbednosnih razloga Skyboard vrši dodatno učvršćivanje ovih obekata, specijalnim ankerima i čeličnim sajlama, u odnosu na klasične građevinske skele, a na osnovu statičkog projekta ovlašćenog projektanta. Time se, pored garantovane bezbednosti, dobija i na vizuelnom kvalititetu lokacije. Pozicije za postavljanje skela se nalaze na najfrekventnijim mestima u samom centru grada, a na ovim reklamnim medijima do sada su osvanule neke od najatraktivnijih reklama u našoj zemlji.

See Locations

Trivision

Specijalna vrsta rotirajućeg panoa koji ima tri rotirajuća lica koja se menjaju u jednakim vremenskim intervalima (obično na svakih 10 sekundi) što omogućava prikaz tri različite poruke istovremeno. Osvetljeni su reflektorima, a grafika se izrađuje od samolepljive folije što omogućava dugotrajnost i idealno je rešenje za kampanje koje traju duže

See Locations

Wallscape

Fasadne reklame su poseban oblik spoljnog oglašavanja. Obično su velikog formata, a izrađene su od posebno mrežastog materijala (mesh) ili od PVC platna. Mesh je izuzetno lagan materijal, delimično propušta svetlo i vazduh, te je veoma pogodan za pokrivanje veoma velikih površina kao i površina koje na sebi imaju prozore. PVC platno se koristi kada su zidne površine bez prozora i kada grafika nije velikih dimenzija. Karakteriše ga dugotrajnost i pouzdanost boja, koje mogu ostati nepromenjene i nekoliko godina.

See Locations